Lekkasjetester for 8mm rørkobling. Monteres så nærme gassflasken som mulig.