Nå har den siste versjonen av iSense gassalarm kommet – iSense GLA-XL .

GLA-XL vil varsle om lekkasje av propan og andre tunge brenngasser lenge føre gassen kan brenne og eksplodere. I tillegg varsler sensoren om både nye og gamle narkosegasser før de påvirker deg. GLA-XL varsler også om røyk fra ildsteder og lekkasje av giftig eksos fra varmeapparater etc. Sensoren overvåker i tillegg tilstanden til luften. Mennesker, dyr, planter, ildsteder, kokeapparater, lys og varme forbrenner oksygenet i luften og produserer karbondioksid og kullos. Grenseverdien for arbeidsmiljøet er bare 0,5% CO2. Alarm skjer hvis grensen overstiges. GLA sørger for god luftkvalitet, helse og sikkerhet over lang tid, uten installasjon og strømforsyning. Det innebygde batteriet varer i 15 år. Dette gir over dobbelt så lang levetid mot tilsvarende produkter og dermed vesentlige besparelser for miljøet med minimalt av elektrokjemisk avfall. For å spare energi må teknologien være smart. Det sier seg selv at alt dette gir en spesiellt god økonomi – for deg.

GLA-XL har en innebygget automatisk kalibrering. Dersom GLA-XL har vært utsatt for en høy gasskonsentrasjon (over tid), bør den plasseres et sted uten gass (utendørs) noen døgn slik at den får nullstilt seg. Dersom en gasslekkasje er svært liten og varer over en lengre tidsperiode vil den automatiske kalibreringen kunne gjøre at GLA-XL varsler ved en konsentrasjon som er litt høyere enn opprinnelig kalibrert. Normalt vil en svært liten gasslekkasje håndteres av naturlig ventilasjon i rommet. GLA-XL er konstruert for å varsle ved plutselig uhell hvor konsentrasjonen stiger relativt raskt, fra null.

GLA er testet for temperaturer fra –20°C til +40°C. Det er et krav for CE merking. Likevel anbefaler vi at alarmen brukes i området fra +5°C til +35°C, som vil tilfredsstille de fleste bruksområder. Dette er for å unngå kondens ved vekslende lav temperatur, som kan forkorte levetiden til all elektronikk.

FEIL PLASSERING:

Det er en sjekkliste for dette i bruksanvisningen kapittel 3. Den mest vanlige feilen er at alarmen blir utsatt for sol eller kald trekk. Ved rask endring av temperatur vil alarmen kunne gå. Den vil si fra om den ikke liker plasseringen. Prøv en annen plassering, eksempelvis på gulvet, i et hjørne eller under et møbel, upåvirket av dører og vinduer. GLA virker selv om alarm skjer. Men feil plassering kan forårsake at batteriene tømmes fortere enn normalt. Husk å lese bruksanvisningen og å teste din GLA ofte.

 • Materialer: ABS boks og PVC emballasje
 • Utvendig mål: 110x80x30mm
 • Farge: Hvit med sorte sidekanter og front
 • Montering: Silikon bein (festehull for skruer)
 • Vekt: Ca 100g
 • Betjening: OFF-ON bryter i front
 • Tilkoblinger: Ingen
 • Gasstyper: Propan, butan og CO2 (CO indirekte) Narkosegass
 • Deteksjonsgrense: 10-15% av LEL (Lower Explosion Limit) Eksos og røyk 5000ppm CO2 (ca 25ppm CO) Narkosegass ca 1000ppm.
 • Deteksjonstid: 5sekunder intervall. LED blink indikator
 • Reaksjonstid: 10sekunder (med logisk sjekk av feil)
 • Varslingsmodus: Rødt LED lys i front og Alarm
 • Alarmnivå: >85dB ved 1m (2,7kHz)pulset 5sekunder på/av
 • Alarmtid: 60 minutter totalt (full energikilde)
 • Feilsignal: LED slutter å blinke, alarm går.
 • Måleteknikk: Akustisk
 • Testing: Smart sikker testfunksjon med CO2 (pusteluft)
 • Bruksområde anbefalt: Stabil temperatur,uten raske endringer (5-35°C)
 • Oppbevaring anbefalt: Tørr luft, uten kondens
 • Energikilde: Litium 3-6Vdc Levetid Energikilde: Inntil 15 år (estimert fra målt strømforbruk)

Dokumenter

GLA-XL-Bruksanvisning