Vinkelgjennomføring for 8mm rørkobling. Brukes ved gjennomføring i vegger og skrog.