Vinkelgjennomføring 8mm rør

Vinkelgjennomføring for 8mm rørkobling. Brukes ved gjennomføring i vegger, skrog og gasskasser.