Regulatoren reduserer trykket ut av flasken ned til et nivå som gjør at gassen kan brukes i apparatet. Nye typer regulatorer fungerer som en gassvakt; med trykkmåler som også indikerer hvor mye gass som er på flasken. Den fungerer også som en test av tetthet i systemet.

Regulatorer skal skiftes ut regelmessig, minst hvert
femte år.
Du får kjøpt dem hos de fleste av våre forhandlere.