Regulator med manometer

Regulator Click-on 30 mbar med manometer. Ved å lese av manometer når flasken er i bruk, vil du få en indikasjon på mengde gass som er igjen på flasken. For å sjekke om det er lekkasje, slåmpå gass, og les av manometer. faller trykket etter en stund, er det lekkasje.

  • Flasketilkobling: Click-on/H-ventil
  • Tilkobling ut: 10mm slangesokkel fast
  • Slangebruddsventil
  • Kapasitet: 2 kg/h