Justerbar POL regulator med slangebruddsventil

Regulator POL med slangebruddsventil, og messingnese. Justerbart gasstykk 1-4 bar. Ved å justere ned gasstrykket, kan gassflasken levere et jevnere trykk over tid og det unngås uforbrent gass. Uttak til manometer.

  • Flasketilkobling: POL/industri, messingnese
  • Kapasitet: 12 kg/h
  • Tilkobling ut: 3/8″V utvendig
  • Slangebruddsventi