Regulator POL med slangebruddsventil, vingemutter og manometer. Justerbart gasstykk 0,5 – 4 bar. Ved å justere ned gasstrykket, kan gassflasken levere et jevnere trykk over tid og det unngås uforbrent gass.

  • Flasketilkobling: POL/industri, vingemutter med gumminese
  • Kapasitet: 8-14 kg/h
  • Tilkobling ut: 3/8″V utvendig
  • Slangebruddsventil
  • Manometer