Overgang POL til Click On

Overgang fra POL/industri ventil til Click-on. Overgangen gjør det mulig å bruke utstyr som har Click-on (grill) tilkobling på industri (POL) flasker.