Unngå å vri gasslangen. Dreiebenet er montert på tilgangen til brennerhåndtaket, slik at håndtaket og slangen kan rotere uavhengig av hverandre.

  • 45º vinkel
  • 3/8″ i begge ender