Overgang med 3/8″ rør x 12 mm rør.

Overgang som er bra hvis du har 12 mm rør strekk fra gasskapet og inn i hytta, så ned til 3/8″ rør inne ved stengekranen.¨Dette for å få større “flow” over et lengre strekk.