U-kobling på 180º med 3/8 utvendtig til 3/8″ innvendig for steder med liten plass.