Kemper brennerspiss til Kemper 10500 micro

  • 9,5mm flamme