Grun Asfaltkoker Rekord 19 liter

Solid asfaltkoker fra Grün på 19 liter. Justerbar varme effekt. Bøtten kan tas ut. Kan varme inntil 40 liter i timen.

Gass forbruk ca. 0,6 kg/t
Gasstrykk: 1,5 bar
Vekt ca. 13kg