Glødenett for eldre gasslamper med «bajonett» tilkobling, keramisk tilkobling. RT110

  • Ytter diameter for ben (innfesting):    52mm
  • Ytter diameter for keramiske ringen:  40mm
  • Indre diameter for keramiske ringen:  25mm