Gassfilter 1/4″V

Utskiftbart filter
Filteret holder i min. 2 år og skal skiftes ved lekkasjetest
Godkjenning E20 67R-010531 Class 1
Tilkobling: 1/4″V innvendig
Utgang: 1/4″V utvendig