Gaslox 8mm rør lekkasjetester

Lekkasjetester for 8mm rørkobling. Monteres så nærme gassflasken som mulig.