Gaslox 12mm rør lekkasjetester

Lekkasjetester for 12mm rørkobling. Monteres så nærme gassflasken som mulig.