Frostbeskyttelse for f.eks. rør

  • Selvregulerende
  • 4 meter
  • 10 Watt pr. meter