Frostbeskyttelse for f.eks. rør

  • Selvregulerende
  • 2 meter
  • 10 Watt pr. meter