Frostbeskyttelse for f.eks. rør

  • Selvregulerende
  • 10 meter
  • 10 Watt pr. meter