Express Raptor Lansebrenner 1,20m

Komplett brenner 18,1 kW
Grün brennersett K35 for detalj jobb. Boost funksjon

Lengde: 400mm
Effekt: 18,1 kW ved 2 bar
Slangetilkobling: 3/8″V

Category: