Vinklet lansebrenner på 1,2 meter fra Express.

Spesial brenner for krymping av plast til båt, stillasjearbeider o.l.