Click on brenner til Express Raptor.

  • 90kW
  • Vekt: 210g
  • Flammelengde: 350mm